آموزگار اندرزگو
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۱ توسط آموزگار اندرزگو

 دوستان عزیز با کلیک روی عکس های زیر می توانند از آموزش  قرآن کلاس اول و دوم استفاده کنند .                                    

              قرآن کلاس اول                             قرآن کلاس دوم

                       قرآن کلاس اول                    قرآن کلاس دوم